1. Ship CoD (Cash on Delivery) – Thu tiền tận nơi

    Hiện nay, GOMIMALL áp dụng phương thức thanh toán offline – Ship CoD (Cash on Delivery) – Thu tiền tận nơi (Khách hàng được quyền xem hàng hóa trước khi tiến hành thanh toán).

    Ở bước thanh toán đơn hàng, khách hàng click vào ô “COD/Thu tiền tận nơi”. Khách hàng sẽ thanh toán khi nhận hàng.

    Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra các thông tin về sản phẩm cũng như thông tin về người đặt hàng, địa chỉ nhận hàng trước khi xác nhận đặt hàng.