Thông báo thay đổi domain sang gomimall.vn

Gomi xin thông báo kể từ ngày 16:00 giờ ngày 09/03/2021 Gomi sẽ thay đổi website từ gomistore.vn sang gomimall.vn

Để thuận tiện mua hàng cho quý hàng hàng, khi truy cập gomistore.vn website sẽ tự động do chuyển sang gomimall.vn cho quý khách.